CBG bronnen
WieWasWie WieWasWie
WieWasWie

Ruim 455.000 Brabantse boeven in WieWasWie

18 januari 2018

Inschrijvingsregisters van de Brabantse Huizen van Bewaring te doorzoeken

Ruim 455 duizend kruimeldieven, moordenaars, stropers en pyromanen in WieWasWie. Allemaal boeven uit de inschrijvingsregisters van de Brabantse Huizen van Bewaring (1812-1925). Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft deze registers met de hulp van vele vrijwilligers doorzoekbaar gemaakt.

Crowdsourcing

Het BHIC startte in november 2015 zijn tweede ‘boevenproject’ via de crowdsourcingswebsite VeleHanden. Via deze website kan iedereen vanuit huis meehelpen met het invoeren van gegevens die voorkomen in onze archieven. Bijna 300 thuiswerkers hebben zich beziggehouden met het opsporen en invoeren van boeven uit de inschrijvingsregisters van de Huizen van Bewaring. Deze strafinrichtingen waren bestemd voor mensen die bijvoorbeeld wegens overtredingen tot een gevangenisstraf waren veroordeeld, voor gegijzelden wegens schulden, voor personen die nog terecht moesten staan, voor passanten en ook voor mensen die op verzoek van familie wegens verkwisting of wangedrag waren opgesloten. Kortom, niet alleen de spreekwoordelijke grote jongens, maar ook gewone burgers die een keer de fout waren ingegaan.

Boeven en boefjes op blad uit inschrijvingsregister

Boeven en boefjes op blad uit inschrijvingsregister

Prachtige bron

De lijvige inschrijfboeken van de Huizen van Bewaring zijn een prachtige bron voor stamboomonderzoekers, maar ook bijvoorbeeld sociologen en criminologen kunnen er hun vingers bij aflikken. Ze bevatten namelijk de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van honderdduizenden gevangenen, mannen en vrouwen, maar ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Bovendien bevatten veel registers signalementen van gevangenen en gegevens over ouders, burgerlijke staat, genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis.

Heb jij criminele voorouders? Zoek via WieWasWie op naam en filter vervolgens op organisatie BHIC en documenttype Instellingsregister.Prachtige bron

WieWasWie 

WieWasWie is hét Nederlandse online platform voor familiegeschiedenis. De website geeft een centrale toegang op historische documenten met persoonsinformatie van een groot aantal Nederlandse archiefinstellingen. De zoekmachine maakt het zoeken in deze grote hoeveelheid gegevens eenvoudig. Met WieWasWie is voorouderonderzoek voor een groot publiek toegankelijk.