CBG bronnen
Praamvaart, Famillement Leeuwarden 2018
Praamvaart, Famillement Leeuwarden 2018

Leeuwarden in de ban van familiegeschiedenis

6 juni 2018

Famillement 2018 was een groot succes. Het grootste familiehistorische evenement van Nederland streek zondag 3 juni 2018 neer in Leeuwarden. Ruim 3.100 bezoekers afkomstig uit het hele land lieten zich die dag inspireren en informeren over stamboomonderzoek op de internationale informatiemarkt en bij de verschillende lezingen, workshops en andere activiteiten.

Bevlogen sprekers


Oud-minister en bevlogen genealoog Pieter Winsemius beet zondagochtend het spits af en vertelde hoe hij door zijn vader en pake de wereld van de genealogie werd ingezogen. Na zijn eigen genealogie ging hij aan de slag met die van andere families. “We mogen allemaal blij zijn dat een zekere Uilke de Haan en Jitske Meintsma in 1794 met elkaar trouwden”, aldus Winsemius. “Drie Friese olympische medaillewinnaars delen deze voorouders namelijk: Sven Kramer, Suzanne Schulting en Jorrit Bergsma.” Naast Winsemius deelde ook presentatrice Dieuwertje Blok haar ervaringen tijdens haar zoektocht naar haar voorouders in een Verborgen Verleden interview. Verder trok auteur Kim Heijdenrijk een volle zaal met haar inspirerende verhaal over de zoektocht naar George Krul en ook bij de lezing over DNA van Rob van Drie waren de stoelen niet aan te slepen. Daarnaast was er veel interesse voor de lezingen van archivaris Harmen Snel en historica Els Kloek.

Lezing Rob van Drie, Famillement Leeuwarden 2018

Lezing Rob van Drie, Famillement Leeuwarden 2018

Divers programma

Naast het lezingenprogramma konden bezoekers van het Famillement tussen 10 en 18 uur deelnemen aan de verschillende rondleidingen door de depots van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar, de Oldehove beklimmen, mee met een stadswandeling of een praamvaart maken. Ook was het uitgebreide lezingenprogramma een groot succes. Bezoekers gingen ook zelf aan de slag met hun familiegeschiedenis tijdens de drukbezochte workshop ‘familiegeschiedenis schrijven’ van redacteur Lilian de Bruijn van Gen.magazine.

Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018

Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018

Daarnaast was er grote interesse voor de expertmeetings. Met name Maarten Larmuseau trok veel bezoekers met zijn thema DNA-genealogie. “Ieder van ons draagt via DNA een levend archiefdocument mee,” aldus Larmuseau. Hij ontkrachtte ook de mythe dat 10% van de mensen niet een kind van de hun bekende vader is. Het werkelijke aandeel koekoekskinderen ligt volgens hem tegenwoordig op zo'n 0,9%. Niet alleen experts kregen een podium, ook amateuronderzoekers. Zij deelden in de rubriek GenTalk hun onderzoekservaring. Dit waren bijzondere persoonlijke en innovatieve verhalen door onderzoekers jong (17 jaar!) en oud. Tot slot werd de uitgebreide informatiemarkt gretig bezocht en vonden er interessante ontmoetingen plaats tussen (verre) familieleden.

Informatiemarkt, Famillement Leeuwarden 2018

Informatiemarkt, Famillement Leeuwarden 2018

Prijswinnaars

Verder werd die dag voor de tiende keer de Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt. De winnaar van 2018 was Els van Mourik voor haar bijdrage aan Utrechtse parentelen voor 1650:  ‘De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen’. Ook werd de Dr. J.H. de Bruijn prijs uitgereikt aan de familie Etmans. Zij kregen voor hun werk aan de website Roosje Roos een cheque van € 2.500.

Familie Etmans wint Dr. J.H. de Bruijn prijs, Famillement Leeuwarden 2018

Familie Etmans wint Dr. J.H. de Bruijn prijs, Famillement Leeuwarden 2018

Famillement 2020

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Dat familiegeschiedenis een populair onderwerp is, werd tijdens het Famillement 2018 opnieuw bevestigd. Het Famillement werd opnieuw druk bezocht, dit keer door maar liefst 3.100 bezoekers. De editie van 2016 telde 2.870 bezoekers ten opzichte van 2.300 in 2014 en 1.500 in 2012. Het volgende Famillement in 2020 vindt plaats in Amsterdam in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam.

 Meer informatie over het volgende Famillement zal bekend worden gemaakt op www.famillement.nl.

Het Famillement 2018 was een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerkten met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.