CBG bronnen
Slot Zuylen
Slot Zuylen

Jubileumcongres Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen

24 oktober 2018

Het internationale congres Adellijke vrouwen : Levens en representaties werd 12 en 13 oktober gehouden op Slot Zuylen (Oud Zuilen). CBG-heraldicus Guus van Breugel brengt verslag uit.

Twintig wetenschappers ontzenuwden de eendimensionale beelden over ‘de edelvrouw’ als pion in de huwelijkspolitiek, of als vaardige borduurster van bloemstillevens. Vrouwen konden soms zelfs in harnas met hun broers meevechten of burchten verdedigen. Vaker bewaakten ze complexe sociale structuren in huis of aan het hof of vervulden ze bemiddelingsrollen. Behalve het openbare aspect van de adellijke representatie – onder andere via de heraldiek in de begraafcultuur – gingen sprekers aan de hand van egodocumenten in op de beweegruimte en ideeënwereld van deze dames. Met aandacht voor het kleine en persoonlijke werden liefdes, bevallingen, psychische worstelingen en maatschappelijke opvattingen tijdens ‘wandelingen’ (synoniem aan een goed gesprek), voor het voetlicht gebracht. 

Jubileumcongres Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen

Impressie jubileumcongres Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen, vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018.

De prettige samenwerking met de medewerkers van Slot Zuylen en de Nederlandse Kastelen Stichting zorgden ervoor dat de Werkgroep kan terugkijken op een geslaagd en zonnig jubileumcongres met een dankbaar publiek. Als klap op de vuurpijl werd scheidend voorzitter Redmer Alma bedankt voor zijn 25-jarige inzet als bestuurslid. Wie het evenement heeft moeten missen, kan via de website uitzien naar een congresbundel.

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis bestaat 25 jaar. Zij wil het onderzoek naar en kennis over de geschiedenis van de (Nederlandse) adel bevorderen. Daarbij brengt zij academici en overige geïnteresseerden bij elkaar doormiddel van het jaarboek Virtus, symposia, de reeks Adelsgeschiedenis, excursies en een scriptieprijs.