CBG bronnen
bespieden
Stereofoto van twee mannen die een kussend paar in een hooischuur bespieden. Léon Pierre Jouvin, ca. 1850/1880. Collectie Rijksmuseum.

Mijn privacy

Wanneer je van mening bent dat je privacy wordt geschonden door één van de producten of diensten van het CBG, dan kun je hierover een klacht indienen via privacy@cbg.nl.

In verband met een goede en snelle afhandeling van de klacht is het belangrijk dat je een concrete verwijzing geeft (bijvoorbeeld door middel van een link) naar de plaats waar deze privacyschending plaatsvindt. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.