CBG bronnen
Testament
Testamenten. CBG | Handschriften voor 1800, Kuyk.

Voor notarissen

Het CBG helpt bij het opsporen van begunstigden van nalatenschappen. Dankzij onze collecties en de jarenlange ervaring van gespecialiseerde medewerkers, leveren wij in korte tijd een betrouwbaar overzicht van erfgenamen.

Nalatenschapsonderzoek

Het achterhalen van gerechtigden in nalatenschappen is niet altijd even makkelijk. Vooral wanneer er geen naaste bloedverwanten zijn, of wanneer de familie ‘als los zand aan elkaar hangt’ of geëmigreerd is, vergt het opsporen veel tijd en vindingrijkheid. 

Dankzij onze collecties en de jarenlange ervaring van gespecialiseerde medewerkers, kan het CBG in korte tijd familieleden van overleden personen achterhalen. Kleine onderzoeken kunnen in het algemeen binnen enkele dagen worden afgerond. 

Tarieven m.i.v. 1 januari 2020

Er wordt een starttarief gerekend van € 56,00. Dit tarief geldt zowel voor het maken van verwantschapsoverzichten als het verzorgen van uittreksels van persoonskaarten en -lijsten. Voor elk kwartier aan onderzoek wordt € 28,00 gerekend. Spoedopdrachten worden met voorrang afgehandeld, daarvoor rekenen wij € 32,50 per kwartier. Eventuele onkosten aan bestellingen en verzenden worden aan de klant doorberekend. Als het onderzoek erg omvangrijk dreigt te worden, nemen wij contact met de opdrachtgever op. Opdrachten indienen of nadere informatie opvragen kan via expertise@cbg.nl.

€ (incl. BTW) Zakelijk Zakelijk spoed*
Starttarief € 56,00 € 65,00
Per kwartier € 28,00 € 32,50

Buitenlands onderzoek

Ook wanneer er buitenlandse erfgenamen zijn, kan het CBG van dienst zijn. De mogelijkheden voor onderzoek verschillen sterk per land en zijn onder andere afhankelijk van de manier waarop de bevolkingsboekhouding is ingericht, de privacywetgeving en de toegankelijkheid van de bronnen (online beschikbaar of niet).

Een overzicht van de mogelijkheden en de landen waar het CBG onderzoek kan doen, kan onderaan deze pagina worden gedownload. Voor onderzoek in de overige landen kan het CBG adviseren en eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde onderzoekers ter plaatse.

Betrouwbaarheid en privacy

Onderzoek naar de personalia van nog levende personen en hun familiebetrekkingen vereist zorgvuldigheid in de omgang met vertrouwelijke gegevens. De resultaten van ons onderzoek naar erfgenamen worden daarom uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt.