CBG bronnen
Testament
Testamenten. CBG | Handschriften voor 1800, Kuyk.

Voor notarissen

Het CBG helpt bij het opsporen van begunstigden van nalatenschappen. Dankzij onze collecties en de jarenlange ervaring van gespecialiseerde medewerkers, leveren wij in korte tijd een betrouwbaar overzicht van erfgenamen.

Nalatenschapsonderzoek

Het achterhalen van gerechtigden in nalatenschappen is niet altijd even makkelijk. Vooral wanneer er geen naaste bloedverwanten zijn, of wanneer de familie ‘als los zand aan elkaar hangt’ of geëmigreerd is, vergt het opsporen veel tijd en vindingrijkheid. 

Dankzij onze collecties en de jarenlange ervaring van gespecialiseerde medewerkers, kan het CBG in korte tijd familieleden van overleden personen achterhalen. Kleine onderzoeken kunnen in het algemeen binnen enkele dagen worden afgerond. 

Tarieven

Er wordt een starttarief gerekend van €50,50 (30 minuten). Dit tarief geldt zowel voor het maken van verwantschapsoverzichten als het verzorgen van uittreksels van persoonskaarten en -lijsten. Voor elk volgend kwartier aan onderzoek wordt 25,25 gerekend. Naast een uurtarief worden eventuele onkosten aan bestellingen en verzenden aan de klant doorberekend. Als het onderzoek erg omvangrijk dreigt te worden, nemen wij contact met de opdrachtgever op. Opdrachten indienen of nadere informatie opvragen kan via expertise@cbg.nl of 070 - 31 50 570.

Onderzoeksgebied

Ook wanneer er buitenlandse erfgenamen zijn kan het CBG van dienst zijn. We beschikken over een internationaal netwerk voor het opsporen van Nederlanders – of hun nabestaanden – die geëmigreerd zijn naar onder meer de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast verzamelt het CBG gegevens over Europeanen die in de voormalige Nederlandse koloniën hebben gewoond. Voormalig Nederlands-Indië neemt daarbij een bijzondere plaats in. 

Betrouwbaarheid en privacy

Onderzoek naar de personalia van nog levende personen en hun familiebetrekkingen vereist zorgvuldigheid in de omgang met vertrouwelijke gegevens. De resultaten van ons onderzoek naar erfgenamen worden daarom uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt.