CBG bronnen
WieWasWie

WieWasWie op Ancestry

23 juni 2016

Het CBG en Ancestry sloten eind april een overeenkomst waarin werd overeengekomen dat de miljoenen Nederlandse persoonsgegevens nu ook internationaal te doorzoeken zijn via Ancestry, de internationale koploper op het gebied van familiegeschiedenis. Ancestry heeft wereldwijd een bereik van 2,5 miljoen enthousiaste stamboomonderzoekers. Het gaat om de gegevens die tot voor kort alleen gezamenlijk te doorzoeken waren via WieWasWie.

Het CBG beheert het platform WieWasWie. De website biedt een schat aan familiehistorische informatie: miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer. Via WieWasWie werken Nederlandse erfgoedinstellingen samen aan het toegankelijk maken én het stimuleren en faciliteren van het gebruik van historische persoonsinformatie. Door de collectie nu ook via Ancestry te ontsluiten wordt het internationale bereik enorm vergroot. Daarbij zijn de inkomsten die de samenwerking met zich meebrengt een stimulans voor de doorontwikkeling van het platform.

ancestry.png