CBG bronnen
CBG nominaties Stuk van het Jaar 2016

Voorverkiezing Stuk van het Jaar

25 juli 2016

Help mee en bepaal samen welk archiefstuk het CBG aanlevert voor de verkiezing Stuk van het Jaar 2016.

Ter voorbereiding op de Stuk van het Jaar verkiezing die in oktober 2016 gaat plaatsvinden, hebben we alvast een top drie van archiefstukken gemaakt waaruit gekozen kan worden. Stem en bepaal mee welk CBG-archiefstuk naar de titel Archiefstuk van het Jaar gaat meedingen!

Stuk van het jaar

Stuk van het Jaar

Het CBG organiseert de voorverkiezing zodat samen met het publiek kan worden bepaald welk archiefstuk in oktober wordt ingediend voor de derde editie van de Stuk van het Jaar verkiezing. De verkiezing, gehouden tijdens de Maand van de Geschiedenis is een online publieksevenement van de Nederlandse archieven waarbij iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete archiefstuk. Aan het einde van de Maand van de Geschiedenis wordt hét Stuk van het Jaar 2016 bekendgemaakt.

De archiefstukken

De archiefstukken die meedoen aan de derde editie van deze verkiezing zijn soms van nationaal historische waarde, andere vallen op door hun vormgeving, weer andere door hun persoonlijke karakter. Wat deze stukken bindt, is dat ze kleur geven aan onze nationale geschiedenis. Met de verkiezingen van 2013 en 2014 bleek al hoeveel bijzondere stukken van de Nederlandse geschiedenis bewaard zijn gebleven; van middeleeuwse documenten tot kaartjes uit 2004, van paspoorten tot foto’s en audiovisuele documenten.

Genomineerde archiefstukken

Het CBG heeft dit jaar, aangezien het thema van de Maand van de Geschiedenis ´grenzen´ is, gekozen voor de volgende drie archiefstukken:

Stem en bepaal mee welk CBG-archiefstuk naar de titel Archiefstuk van het Jaar gaat meedingen!


1. Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien (1872)

Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien (1872) Verzamelingen

Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien (1872), CBG | familiearchief Roosmale Nepveu

Over het archiefstuk

De Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien uit 1872 is ontvangen van de vrijmetselaarsloge "L'union Frédéric Royal" in Soerakarta. De Vrijmetselarij is grensoverschrijdend, maar bestaat uit regionale georganiseerde broederschappen.

Herkomst

De brief is afkomstig uit het familiearchief van de familie Von Boddien die in 1898 in de Nederlandse adelstand werd ingelijfd. Inmiddels is de familie uitgestorven, het familiearchief werd na het overlijden van kunstenares Julie van der Veen, wier moeder een Von Boddien was, overgedragen aan drs. F.G. baron Sloet van Oldruitenborgh. De heer Sloet was familie van de laatstoverledene en heeft de collectie in 1997 aan het CBG geschonken.


2. Nieuwjaarskaart van president Soekarno (ca. 1960)

Nieuwjaarskaart van president Soekarno (ca. 1960) Verzamelingen

Nieuwjaarskaart van president Soekarno (ca. 1960). CBG | Collectie Meersmans

Over het archiefstuk

De nieuwjaarskaart aan Theodorus Comelis Adriaan Nass is afkomstig van president Soekarno van Indonesië, z.j. (c. 1960). Bij het openen van de kaart is een foto te zien van zijn twee dochters, waaronder Megawati, die president van Indonesië werd (2001-2004).

De heer Nass was op 25 april 1908 in Djokjakarta geboren, dat toen nog viel binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden. Toen hij de nieuwjaarskaart ontving, bestond Nederlands-Indië niet meer. Zijn geboorteplaats behoort nu tot de grenzen van Indonesië en van diens president krijgt hij nieuwjaarswensen.

Herkomst

Theodorus Comelis Adriaan Nass was gehuwd met Petronella Else Helena Maria Meersmans (1915-1992) in Djakarta op 3 april 1951. De nieuwjaarskaart is afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Petronella Else Helena Maria Nass-Meersmans uit Den Haag.


3. Brief van Koning Lodewijk Napoleon (1813)

Brief van Koning Lodewijk Napoleon (1813)

Brief van Koning Lodewijk Napoleon (1813)

Over het archiefstuk

Tijdens de Franse tijd in Nederland waren de landsgrenzen niet duidelijk afgebakend. Krayenhoff (1758-1840) was een Nederlands filosoof, natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en tegen wil en dank korte tijd Nederlands minister van Oorlog. Lodewijk Napoleon was zeer op hem gesteld en bood hem diverse functies aan. Krayenhoff was tien maanden Minister van Oorlog en organiseerde de verdediging van Amsterdam. De aanleiding hiervoor was een dreigende invasie van Napoleon Bonaparte. De datering van de brief (d.d. 25 juli 1813) brief heeft waarschijnlijk hierop betrekking.

Herkomst
De brief is afkomstig uit het familiearchief Roosmale Nepveu. Dit archief werd in twee delen aan het CBG geschonken. In 1971 werd het eerste deel (18de en 19de-eeuwse notariële akten, genealogische overzichten familie Roosmale Nepveu en aanverwante families) als bruikleen geschonken door mw. Louise Constance Isabella Keleti-Roosmale Nepveu. Het tweede deel is afkomstig uit de nalatenschap van Mr. Louis Jan Reinier Roosmale Nepveu (1928-2013) en werd in 2013 door Jhr. drs. S.W.A. Quarles van Ufford in de vorm van een schenking aan het CBG overgedragen.


Stem

Stem nu en bepaal mee welk CBG-archiefstuk naar de titel Archiefstuk van het Jaar gaat meedingen. Stemmen is mogelijk tot en met 7 september 2016.