CBG bronnen
Verver

Verborgen Verleden met Frank Visser

27 februari 2016

De basis voor elke aflevering van Verborgen Verleden wordt gelegd met behulp van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. In de uitzending wordt een aantal familielijnen uitgewerkt voor de zoektocht van de hoofdpersoon, maar er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen te vertellen. Naar aanleiding van ons onderzoek geven we op deze pagina’s nog wat extra informatie bij de betreffende uitzending.

Krijg de pest

De ruziënde buren die door Rijdende Rechter Frank Visser in het gareel moesten worden gebracht, zullen elkaar vast wel eens ‘de pest’ hebben toegewenst of zelf terdege ‘de pest in’ hebben gehad na een voor hen ongunstig uitvallend oordeel.

De terechte gevoeligheid met betrekking tot het schelden met ‘kanker’ geldt allang niet meer waar het gaat over de pest, want de periodes waarin die dodelijke ziekte heeft huisgehouden in en ook ver buiten Europa, ligt gelukkig alweer een behoorlijk eindje achter ons.

Franks grootouders van vaderskant overleden kort na elkaar aan de Spaanse griep, waardoor hun jonge kinderen, onder wie Franks toen achtjarige vader, in het Utrechts weeshuis terechtkwamen.

Net als de Spaanse griep, zal ook de pest in veler familiegeschiedenis een rol hebben gespeeld. Maar aangezien dat zoveel langer geleden is, valt daarover minder makkelijk iets te achterhalen. In Franks familiegeschiedenis kwamen we echter wel een ‘pestlijder’ tegen.

Aan moederskant stamt Frank af van een Peter Janssen of Jansz die omstreeks 1580 werd geboren in Utrecht. Het adres waar hij met zijn gezin woonde, werd aangeduid als ‘St. Catarinenstraat bij ’t Pleijn van Vredenborch’. Daar overleed hij aan de gevolgen van de pest. Hij werd op 9 april 1627 begraven in de Magdalenakerk. Hij liet een vrouw en vier ‘onmondige’ kinderen achter.

Familienaam Stramrood 

De lijn die Frank Visser met deze Peter Janssen verbindt, loopt van zijn moeder Petronella Honders (1911-1998) naar zijn grootmoeder Henrica Philipoom (1887-1979), via zijn overgrootvader Johannes Philipoom (1859-1887) naar zijn betovergrootmoeder Johanna Stamrood / Stramrood (1828-1906).  Peter Janssen wordt beschouwd als de stamvader van de familie Stramrood. Zijn twee zoons Jan en Teunis noemden zich op een zeker moment Van Stramproij en legden daarmee de basis van de familienaam die evolueerde naar Stramrood. Als u daar meer over wilt weten kan ik u verwijzen naar het wetenswaardige boek van Ar Stramrood, Veertien generaties Stramrood van 1580 tot 2015 ( Bilthoven 2015) dat te vinden is in onze bibliotheek, ter inzage aan te vragen via CBG Bibliotheek.

De naam Philipoom

Franks grootmoeder van moederskant heette Henrica Philipoom. Een opmerkelijke naam, die de vraag opwerpt waar hij vandaan komt. De oorsprong ligt bij een voorvader met de naam Philip Ohm. Hij diende als soldaat in 1773 en kreeg nakomelingen die zijn voor- en achternaam als familienaam gingen voeren: Philipohm werd Philipoom. 


Huwelijke bezwaren?

Franks grootmoeder van vaderszijde heette Catharina van Brussel ( 1886-1918). Toen zij in 1909 met Franks grootvader Pieter Visser trouwde, leefde hààr grootmoeder van vaderskant nog: Doortje Schoonhein (1827-1911).

Doortje Schoonhein trouwde met Willem van Brussel (1825-1866). Het huwelijk werd voltrokken op 17 september 1851, maar voorafgaand aan het huwelijk waren er kennelijk strubbelingen geweest tussen Willem en zijn vader Cornelis van Brussel (1804-1884).

In de huwelijkse bijlagen vonden we een akte van het kantongerecht. Vader Cornelis was op 5 juni 1851 gedagvaard om de volgende ochtend om negen uur te verschijnen ‘in een der vertrekken van het gebouw in den Dom, thans wijk F, nummer 275 te Utrecht ter plaatse onzer gewone terechtzittingen’. Het was de bedoeling dat Cornelis zijn toestemming zou geven voor het huwelijk van zijn zoon, maar dat deed hij niet. Vader Cornelis ‘verklaarde gegronde redenen te hebben om zijne toestemming tot het voormelde huwelijk van zijnen genoemde zoon te moeten weigeren, niet tegenstaande onze aan hem en zijnen zoon gedane vertoogen’.  

Nadere informatie over de reden waarom Willems vader bezwaar maakte tegen het huwelijk van zijn zoon, geven de archieven helaas niet prijs.

Willem was het enige kind van Cornelis van Brussel en Jantje van Lith (1800-1885). Zijn geboortedatum ligt ruim twee jaar vóór het huwelijk van zijn ouders – vader Cornelis erkende hem bij het huwelijk. Zou het kunnen zijn dat Willem niet Cornelis’ zoon was, en dat de strubbelingen daar iets mee te maken hadden? Nader onderzoek in de rechterlijke archieven zou misschien iets meer licht op deze zaak kunnen werpen. Wie weet kan mr. Visser hier nog eens in duiken…

Reactie Frank Visser

Naar aanleiding van de bovenstaande kwestie mailde Frank Visser ons met de suggestie dat de bezwaren van vader Cornelis tegen het huwelijk van zijn zoon te maken hadden met het geloof.

Hij schrijft: 'De Van Brussels waren in de zeventiende eeuw en daarna nog goed protestant en zoonlief trouwde een katholiek meisje. Mijn grootmoeder Van Brussel was zeer katholiek. Dus is deze tak van de familie Rooms geworden. Genoeg reden om zo'n huwelijk tegen te willen houden, dunkt mij.'

Dat zou inderdaad heel goed mogelijk kunnen zijn, denken ook wij!

Zelf aan de slag met je familiegeschiedenis? Begin je zoektocht hier!