CBG bronnen
Personeel
Het CBG tijdens een personeelsuitje, mei 2016.

Vacature: Directeur/Bestuurder

22 juli 2019

Kennis van de familiegeschiedenis draagt bij aan de fundamentele behoefte van identiteitsvorming, aan het ‘weten wie je bent en waar je vandaan komt’. Identiteit die gevormd wordt op basis van bronnen, overlevering en steeds vaker op basis van DNA-onderzoek. Dagelijkse kost voor CBG-experts en het nieuwe boegbeeld.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is hét nationale informatie- en expertisecentrum voor familiegeschiedenis. Het CBG is verantwoordelijk voor de digitale genealogische infrastructuur (met digitale producten zoals WieWasWie.nl en de Nederlandse Familienamenbank, het Nationaal Register Overledenen) en bevordert de genealogie door mee te werken aan radio- en televisieprogramma’s, zoals Verborgen Verleden en de organisatie van evenementen zoals het grootste genealogisch evenement van Nederland, het Famillement.

Het CBG wil de expertise, diensten en producten die het levert steeds breder toegankelijk maken en daarmee aansluiten bij de behoeften van een nieuw (meer divers en vluchtiger) publiek en de meer dan 13.000 Vrienden nog beter bedienen. De verdere verbreding van de inzet van familiegeschiedenis voor identiteitsvorming en maatschappelijk-historisch bewustzijn en het bereiken van een meer inclusief publiek zijn hierbij belangrijke drijfveren.

De organisatie

Het CBG is een stichting met een Raad van Toezicht en ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De stichting realiseert daarnaast eigen inkomsten. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Het CBG is een, kleine, platte, door professionals gedomineerde kennisorganisatie die digitale diensten verleent. Het team bestaat uit ruim 30 gedreven medewerkers. Er is een directie, productgerichte teams en experts met een ondersteunend bureau Bedrijfsvoering, Communicatie & Marketing en een klantcontactcentrum.

De directeur/bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zowel extern als intern. Is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en uitvoering en geeft daarover rapportages aan de Raad van Toezicht en subsidiegevers. De directeur stuurt samen met het MT de organisatie aan, stelt het meerjarenbeleidsplan op en draagt zorg voor de planning en control cyclus. De directeur stuurt de stafafdeling rechtstreeks aan en is als bestuurder gesprekspartner van de Personeelsvertegenwoordiging.

Opgave voor de komende periode

 • Ontwikkelen van een nieuwe meerjarige visie op de positie van het CBG, de daarvoor relevante ontwikkelingen in de maatschappij en mogelijkheden om de dienstverlening van het CBG te versterken en dit te vertalen in concrete meerjarenplannen.
 • Het verder ontwikkelen van de organisatie en medewerkers zodat aansluiting gevonden blijft worden bij de missie en visie van het CBG.
 • Het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, m.n. door het verder vormgeven aan de ICT ondersteuning, PR en marketing en de structurering van bedrijfsprocessen en inrichting van de organisatie.

Wie ben je?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met familiegeschiedenis en genealogie, (digitale) identiteit, privacy en digitaal erfgoed.
 • Durf en neemt risico’s indien nodig of gewenst en hebt een duidelijke strategische visie met betrekking tot digitalisering, passend bij een dynamische kennisinstelling.
 • Doorzettingsvermogen en blijft je, ook bij weerstand of hindernissen, inspannen om een beoogd doel te bereiken.
 • Strategisch inzicht met capaciteit dit naar tactisch en operationeel niveau te vertalen.
 • Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten, bij voorkeur in diverse omgevingen en met nadruk op verandertrajecten.
 • Aantoonbare ervaring in (eindverantwoordelijke) managementpositie, in het sturen van gesubsidieerde instellingen met eigen inkomsten.
 • Een transparante stijl van leidinggeven, gericht op verbinding en inspiratie.
 • Een goed netwerk binnen de culturele sector en je bent in staat dit verder uit te bouwen en in te zetten voor het CBG.

Wat vragen we van je?

 • Onafhankelijk en brengt eigen ideeën in, ook als bekend is dat anderen het er niet mee eens zijn.
 • Resultaatgericht, probleemoplossend, toegankelijk, verbindend, gericht op samenwerken.
 • Ingesteld op het managen van onzekerheid binnen een voortdurend veranderende omgeving
 • Een leider die anderen voldoende zelfstandigheid geeft bij het uitvoeren van taken en bevoegdheden door duidelijk de richting uit te zetten.
 • Een communicator met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, ook in andere talen (Engels én bij voorkeur nog een andere moderne taal).
 • Ingesteld op het ontwikkelen en versterken van het verdienvermogen van een organisatie.
 • Een netwerker met autoriteit, die in staat is om snel gepaste nieuwe netwerken te vormen.

Wat kun je van ons verwachten?

Een uitdagende functie in een institutioneel interessant landschap, met potentie om de sterke positie van het CBG verder uit te bouwen. Binnen de informele, collegiale werksfeer, is er ruimte de organisatie zowel intern als extern door te ontwikkelen om een optimale positie te creëren. Accent van de functie ligt in eerste instantie in het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept en de productontwikkeling.

Het CBG heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden (gedeeltelijk gebaseerd op  de rechtspositie van de Rijksambtenaren, het ARAR). Het dienstverband is het eerste jaar tijdelijk en kan omgezet worden in een vaste aanstelling.  De functie is gewaardeerd op schaal 14 (€ 4.700 – € 6.900 bruto/mnd  bij een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Procedure

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De eerste gespreksronde wordt gehouden op 18 september 2019.

Contact: Rob van Drie, plv. directeur geeft verdere inlichtingen over de functie tot 9 augustus 2019. Vanaf 12 augustus geeft Ruud Yap, interim directeur, deze informatie (070 – 315 0500).

Mail je reactie voor 30 augustus 2019 naar hrm@cbg.nl.