CBG bronnen
CBG site
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Nieuw en verbeterd centrum voor familiegeschiedenis

31 augustus 2016

CBG maakt het online zoeken naar voorouders eenvoudiger

De vernieuwde website van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is per 1 september 2016 online. Deze nieuwe website zal voor vele stamboomonderzoekers een welkome vernieuwing zijn. Het onderzoek naar voorouders wordt gemakkelijker door de centrale zoekingang die in één keer archiefbronnen, stamboomgegevens, familienamen en familiewapens doorzoekt. Daarnaast biedt de site veel achtergrondinformatie en hulp bij onderzoek voor zowel de beginner als de gevorderde onderzoeker.

Vernieuwingsproces

Vorig jaar zijn we gestart met het vernieuwen van het CBG, waarbij we een meer digitale koers zijn gaan varen. In dit proces zijn we ondersteund door strategisch ontwerpbureau Fabrique, dat ook werkt voor het Rijksmuseum, de Erasmus Universiteit en Allerhande. Met Fabrique, CBG experts, CBG vrienden en gebruikers hebben we inzicht gekregen in het beeld dat het huidige CBG oproept en wat we daarvan willen behouden en veranderen.

Met het vernieuwde CBG willen we ons profileren als hét landelijke expertise én informatiecentrum voor familiegeschiedenis. Dit doen we door het zoeken in al onze bronnen centraal te stellen op de nieuwe site en daar ook onze expertise-functie tot een van de hoofdpijlers te maken.

Sleutel tot je familiegeschiedenis

Op de website komt een schat aan informatie bijeen: zo’n 10,9 miljoen persoonsvermeldingen in de eigen collectie, 48.000 titelvermeldingen in de bibliotheek, ruim 100.000 wapenbeschrijvingen, 95.000 stambomen en meer dan 320.000 familienamen. Naast de collectie van het CBG zijn ook de ruim 43 miljoen aktes en 117 miljoen persoonsvermeldingen uit WieWasWie gelijktijdig te doorzoeken. WieWasWie is hét Nederlandse online platform voor familiegeschiedenis en biedt historische documenten die Nederlandse archiefinstellingen daar samen aanbieden voor historisch persoonsonderzoek.

Zoeken centraal

Op het nieuwe cbg.nl kunnen alle CBG-databases snel doorzocht worden via één zoekveld. Een zoekopdracht op een familienaam geeft meteen een overzicht van wat er te vinden is in de  verschillende websites CBG Verzamelingen, CBG Bibliotheek,CBG Stambomen, CBG Familienamen, CBG Familiewapens en de landelijke archiefwebsite WieWasWie. De zoekresultaten worden gepresenteerd in heldere panelen per database. Deze panelen hebben ieder een eigen kleur die corresponderen met de nieuwe huisstijl. Op de panelen is een greep uit de resultaten in beeld te zien en ook een lijst beschikbaar.

Voorheen was deze informatie niet geclusterd te doorzoeken, maar ieder apart op een eigen website. Uitgebreid of geavanceerd zoeken kan uiteraard nog steeds op de afzonderlijke websites.

Zoekresultaten CBG home

Eén zoekopdracht op onze homepage geeft resultaten uit 6 databases.

Expertise

Het vernieuwde CBG zal de nadruk leggen op digitale ondersteuning. Voorheen boden we vooral hulp aan middels het uitgeven van fysieke informatiebladen en publicaties. Zoals aangekondigd stopt het CBG per 1 september 2016 met de boekverkoop. Via de nieuwe website zullen we online hulpmiddelen en verdieping bij onderzoek bieden.

Één van de twee pijlers van het vernieuwde digitale CBG is onze expertise functie. Op onze site hebben we dit ondergebracht in de menu’s ‘bronnen’ en ‘kennis’. Onder het kopje bronnen is uitgebreide informatie te vinden over de bronnen die het CBG beheert en via onze websites en bronnenzaal aanbiedt. De informatiepagina’s vertellen waar en hoe de specifieke bronnen te vinden zijn, bieden tips, geven concrete voorbeelden en linken naar relevante informatie elders. Onder het kopje kennis is onder meer een compact stappenplan voor beginners te vinden en veel pagina’s met de onderwerpen die we als de basiskennis voor familiegeschiedenis beschouwen. Meer gespecialiseerde kennis is te vinden op de thema-pagina’s, die zijn geschreven door onze experts. De eerste thema-pagina’s gaan over ‘militaire voorouders’ en ‘de zeven pijlers van de genealogie’. Uiteraard zullen meer thema-pagina’s volgen.

Stappenplan CBG Stappenplan

Ons stappenplan helpt je door het onderzoek.

Nieuwe huisstijl

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de toekomst. Zo is onze naam veranderd in CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, hebben we een Digitale Vriendschap geïntroduceerd en lanceerden we de bèta-sites CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek. Als kers op de taart is vandaag de nieuwe website live gegaan. Een uiting die laat zien dat we niet alleen functioneel vernieuwen, maar bij onze meer digitale dienstverlening ook een passend nieuw jasje aantrekken.

Na het wijzigen van onze organisatienaam konden onze databases niet achterblijven. Niet alleen hebben ze een duidelijke CBG-naam gekregen, daarnaast zijn ze ook ieder gekoppeld aan een eigen kleur. Zo hebben we de Nederlandse FamilienamenBank omgedoopt tot CBG Familienamen (blauw), de Heraldische DataBank in CBG Familiewapens (rood) en Stamboom Nederland in CBG Stambomen (groen). De overige CBG collecties die eerst te vinden waren via de Digitale Studiezaal hebben nu twee aparte vernieuwde sites gekregen; CBG Bibliotheek (oranje) en CBG Verzamelingen (paars). Voor ons logo CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is gekozen voor de kwaliteitskleur goud.

De vormgeving van de CBG-site en ook de onderliggende databases is gebaseerd op heraldische kleuren. Niet alleen komen deze kleuren terug in de verschillende namen, ook zijn ze terug te vinden in de achtergrond van de sites. Dit vindt zijn oorsprong in de heraldiek waarbij het gebruikelijk is om wanneer er geen kleur beschikbaar is een patroon te gebruiken om een kleur aan te duiden. Zo heeft de CBG-site met zijn gouden logo een stippen-patroon. Het paars van CBG Verzamelingen uit zich in een diagonaal lijnenspel.

CBG Logo's

CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek

Met de bèta-versies van CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek gaven we vanaf 1 juli alvast een voorproefje van de nieuwe CBG homepage. Gelijktijdig met de lancering van de nieuwe CBG-site zijn vanaf vandaag CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek ook officieel gelanceerd. De afgelopen maanden hebben we de verzamelde feedback van Vrienden en bezoekers omgezet in verbeterpunten voor onze nieuwe website. Inmiddels heeft onze technisch partner Picturae de kinderziektes uit de site gehaald en is het bijvoorbeeld sinds 1 september ook mogelijk te bladeren door een set scans.

De vele reacties op CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek waren voor het merendeel positief. Zo konden bezoekers gerichter zoeken door de veel uitgebreidere zoekmogelijkheden. Daarbij is het voor CBG-Vrienden mogelijk gemaakt om kosteloos de enorme hoeveelheid scans te bekijken. Hoewel men over het algemeen enthousiast reageerde op de nieuwe functionaliteiten, kregen we regelmatig het commentaar dat men de sites nog wat saai vond ogen. Dit hebben we geprobeerd te verbeteren door een etalage te introduceren. In deze etalage wordt een greep uit onze bronnen getoond. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om de zoekresultaten nog duidelijker te presenteren.

CBG Verzamelingen incl. greep uit de collectie Verzamelingen

De homepage van CBG Verzamelingen: daar zoek je eenvoudig door de indexen en scans van het CBG.

Einde CBG-forum

Met de livegang van de nieuwe website eindigt het CBG-forum. Het CBG wil zich vooral profileren als hét landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Het faciliteren van een forum behoort niet meer tot de core business. Er zijn goede alternatieve fora beschikbaar voor de onderzoeker. Daarnaast neemt Facebook een deel van de informatieuitwisseling tussen onderzoekers over.

Doorontwikkeling

We blijven vernieuwen: de sites CBG stambomen, CBG Familiewapens en CBG Familienamen zullen de komende tijd ook in een nieuw jasje worden gestoken. Daarnaast zullen we ook werken aan het verbeteren van WieWasWie.

Hulp

Heb je nog een tip of mis je nog iets, dan horen we dat graag van je! Feedback kun je doorgeven door een mail te sturen naar service@cbg.nl.

Uitgebreide artikelen over de nieuwe huisstijl en de nieuwe website verschijnen in de eerstvolgende Gen.magazine.