CBG bronnen

CBG draagt uitgave Nederland’s Patriciaat over

22 december 2015

Met ingang van 2016 zullen nieuwe jaargangen van het blauwe boekje worden verzorgd door een samenwerkingsverband van Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren.

De 94e jaargang van Nederland’s Patriciaat is de laatste waarvan de publicatie wordt verzorgd door het CBG. Sinds 1946 zijn de delen 32 tot en met 94 van het bekende ‘Blauwe Boekje’ redactioneel bewerkt en uitgegeven door het CBG. Op dit moment omvat de gehele reeks vanaf 1910 genealogieën van bijna 1800 Nederlandse (historisch) vooraanstaande families. In het kader van een reorganisatie waarbij het CBG zich concentreert op digitale dienstverlening, ligt continuering van een uitgave als het NP niet voor de hand. Met ingang van 2016 zullen nieuwe jaargangen worden verzorgd door een samenwerkingsverband van Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is de Stichting Het Blauwe Boekje, Uitgever van Nederland’s Patriciaat opgericht, waaraan het CBG alle publicatierechten heeft overgedragen. De directie van het CBG is verheugd dat op deze manier het voortbestaan van het NP voor langere tijd lijkt te zijn verzekerd. Drs. Daan de Clercq zal aanspreekpunt zijn en de (eind)redactie verzorgen. Uitgeverij Verloren (verloren.nl) neemt het drukwerk, de distributie en andere praktische zaken voor haar rekening. De Stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de reeks. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@blauweboekje.nl; zie ook blauweboekje.nl.