CBG bronnen
bronnenzaal

Genealogische collecties Nationaal Archief beter doorzoekbaar

14 november 2017

De genealogische bronnen uit de collectie van het Nationaal Archief waren tot voor kort in de Bronnenzaal van het CBG te bekijken op microfiches en microfilm. Deze collecties worden vanaf heden gefaseerd weggehaald uit de Bronnenzaal. Per 1 januari 2018 zal de gehele collectie van het Nationaal Archief niet meer aanwezig zijn in de Bronnenzaal van het CBG. De collectie zal vanaf dan online of in de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen zijn.

In de Bronnenzaal zal een banner worden geplaatst met daarbij een folderbak, zodat bezoekers weten wat er gaat gebeuren, en hoe ze voortaan gebruik kunnen maken van de (voornamelijk) genealogische collectie van het Nationaal Archief. Begin 2018 zullen alle kasten van het Nationaal Archief in de Bronnenzaal leeg zijn.

Den Haag, 17 oktober 1995: Archiefkasten vol ordners worden teruggebracht tot kaartenbak vol met microfilm bij J.V. Mullens N.V. Collectie: Nationaal Archief

Den Haag, 17 oktober 1995: Archiefkasten vol ordners worden teruggebracht tot kaartenbak vol met microfilm bij J.V. Mullens N.V. Collectie: Nationaal Archief

Voortaan thuis schatgraven

Door de digitalisering zijn de stukken veel beter toegankelijk en doorzoekbaar, en kan een groot deel van de collectie ook online worden bekeken. De gedigitaliseerde stukken zijn op hoge kwaliteit gescand, waardoor ze goed leesbaar zijn en op allerlei manieren gebruiken kunnen worden, bijvoorbeeld voor het e-mailen, delen op sociale media of printen. Per 1 januari 2018 zijn alle kasten van het Nationaal Archief leeg. De archieven van het CBG blijven wel beschikbaar op  microfiches en microfilm.

Uitzonderingen

Een aantal items wordt als origineel – op papier – ter inzage gegeven omdat ze nog niet zijn gedigitaliseerd zijn of te kwetsbaar zijn gebleken. Wanneer dit het geval is, kan het betreffende stuk worden gereserveerd via de website van het Nationaal Archief.

telefoon

Telefoon op schaar op kantoor, 1 december 1971. foto: Punt. Nationaal Archief / Collectie Anefo.

Ondersteuning

Geen computer of internet? Dan is het mogelijk om de collecties bij het Nationaal Archief te bekijken.  Er zijn computers in de studiezaal van het archief aanwezig waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. Voor vragen over de collectie of het gebruik ervan is een korte handleiding gemaakt. Deze is beschikbaar bij de servicebalie  en op de website van het Nationaal Archief. Voor aanvullende vragen is in de studiezaal een servicedeskmedewerker aanwezig, ook is het mogelijk vragen te stellen via de chat op de website van het Nationaal Archief, of van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 070-3315444.