CBG bronnen
Informatiemarkt Utrecht, Famillement 2016
Informatiemarkt Utrecht, Famillement 2016

Informatiemarkt

Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.

Een vast onderdeel van het Famillement is de informatiemarkt waarop een groot aantal regionale en (inter-)nationale organisaties te vinden zijn. Deze editie krijgt e.e.a. een Fries accent. De plaats van handeling zal Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden zijn, in het stadscentrum.

Opening Famillement 2016

Opening Famillement 2016

Hieronder een overzicht van alle standhouders.

Regionaal

Archief RK Friesland verzamelt documentatie over het RK-leven in Friesland en bezit o.a. 40.000 bidprentjes van overleden Friese RK-personen.  

De Faber Stichting doet onderzoek naar de Friese familienaam Faber en publiceert hierover periodiek in Faber! Magazine. 

Genealogysk Wurkferbân (tevens organisator) werkgroep van de Fryske Akademy met focus op de Friese genealogie, organiseert bijeenkomsten en publiceert Genealogysk Jierboek.

De Groninger Archieven laten een zo groot mogelijk publiek kennis maken met de fysieke en digitale collecties.

Historische Vereniging Aed Levwerd telt bijna 1600 leden en beijvert zich voor het levendig houden van de Leeuwarder stadsgeschiedenis.

Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum richt zich op genealogie, regionale, culturele en maritieme historie, met kwartaalblad De Sneuper.

It Frysk Bûsboekje geeft sinds 1976 jaarlijks een Friestalige zakagenda uit. Het thema voor it bûsboekje 2019: ‘Famylje’ (familie) - 

Historisch Centrum Leeuwarden (tevens organisator): informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van de gemeente Leeuwarden, tevens beheerder Pier Pander Museum en Oldehove-toren.

Maikel, Dwarsnoard 3 te Workum, Graf- en gevelsteenfotografie in Friesland en elders. Tevens in- en verkoop van (historische) boeken. 

NGV | Afdeling Friesland (tevens organisator) organiseert lezingen, excursies en onderling contact voor verantwoord stamboomonderzoek.

NGV | Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel organiseert lezingen, excursies, inloopspreekuren, cursussen en andere activiteiten voor familiegeschiedenisonderzoek in de regio.

NGV | Afdeling Groningen organiseert met de Groninger Archieven en Stad & Lande lezingen over genealogische en historische thema’s.

NGV | Heraldiek verenigt de in Nederland aanwezige heraldische kennis en biedt hulp aan iedereen die heraldische vragen heeft.

Stichting ‘De Ouwe Pôlle Ameland’ maakt het verleden van Ameland(ers) toegankelijk via drie musea, donateursblad De Pôllepraat.

FAF | Freonen fan de argiven yn Fryslân (tevens organisator): stichting ter bevordering van onderzoek in Friese archieven.

Tresoar (tevens organisator) is het Fries historisch en letterkundig centrum. Het is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân.

Nationaal

Aldfaer: het populaire en gratis programma voor het vastleggen van al uw stamboomgegevens.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (tevens organisator) is het landelijke expertise- én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis.

DNAgezocht kan helpen bij een DNA-test voor genealogisch onderzoek. Woertman Genealogie kan helpen bij genealogische vastlopers en Wo*rd/t*man-families.

Familienforschung Tecklenburger Land (TEFAM) e.V.: genealogie in graafschap Tecklenburg en Osnabrücker Land. Tijdschrift „Spurensuche“, bibliotheek en archief in Lengerich/Westfalen.

HCC!genealogie adviseert over de juiste programmakeuze voor uw computer en het publiceren van uw gegevens op het internet.

Indische Genealogische Vereniging (IGV) bevordert (genealogisch) onderzoek in voormalige koloniën in Nederlands –Indië, Azië, Afrika en het Caraïbisch gebied.

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW): vereniging voor beoefening van genealogie en heraldiek. Tijdschrift ‘De Nederlandsche Leeuw’.

NGH | Nederlands Genootschap voor Heraldiek bevordert uitoefening van de wapenkunde als cultureel erfgoed (tijdschrift Blazoen, wapenregistratie, Heraldische dagen).

NGV Dienst Computergenealogie (GensDataPro) biedt ondersteuning aan genealogen bij het gebruik van de computer en het programma GensDataPro.

NKvJG | Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie: Vereniging voor Joodse genealogie en familiegeschiedenis, uitgever van tijdschrift Misjpoge.

Plaatsengids: dé kennisbank over verleden en heden van alle 6.500 plaatsen in Nederland. Genealogen kunnen er gratis oproepjes plaatsen.

Populatiegenealogie verknoopt vlechtwerk van onderling verwante bewoners van Opsterland, vanaf 1475 tot heden. Daarnaast populatiebestanden met vlechtwerken uit Brabant.

Probook maakt van jouw familiegeschiedenis een prachtig boek, in boekwinkelkwaliteit en al vanaf 1 exemplaar.

PRO-GEN | Genealogie à la Carte: een genealogisch computerprogramma met verrassende mogelijkheden.

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: voor onderzoek naar familieportretten en andere Nederlandse Kunst.

Scheepshistorisch onderzoek: onderzoeker George Snijder informeert over het aanpakken van (familiehistorisch)onderzoek naar schippersfamilies en hun schepen.

Het StamboomVragenForum, een gezellig genealogisch forum waar men elkaar graag helpt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund: activiteiten financieel ondersteunen met betrekking tot genealogisch onderzoek inzake voormalig Nederlands Oost-Indië.

Stichting familie van der kooij: genealogisch onderzoek naar alle van der kooi(j) varianten door geheel nederland. Familieblad de eendenkooi.

Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG): netwerk van circa 430 familieonderzoekers; stimuleert onderzoek naar het Surinaamse verleden vanuit familie-historisch perspectief.

Uitgeverij Vantilt (vanwege omstandigheden niet aanwezig tijdens het Famillement) geeft boeken uit over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie. - vantilt.nlUitgeverij Vantilt geeft boeken uit over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie.

Uitgeverij Verloren: specialist in geschiedenis en historische letterkunde, uitgever van genealogieën en Nederland’s Patriciaat (met Historisch Bureau De Clercq).

VeleHanden (tevens sponsor) is een online platform waarop archieven en musea gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek.

Werkgroep Adelsgeschiedenis: al 25 jaar artikelen (in jaarboek Virtus), symposia, excursies en boeken over de geschiedenis van adel in Nederland.

WieWasWie (tevens organisator): hét Nederlandse platform voor familiegeschiedenis met ruim 155 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 70 miljoen historische documenten.

Internationaal

Familienforschung Tecklenburger Land (TEFAM) e.V.: genealogie in graafschap Tecklenburg en Osnabrücker Land. Tijdschrift „Spurensuche“, bibliotheek en archief in Lengerich/Westfalen.

Familiekunde Vlaanderen: Kennisknooppunt voor familiegeschiedenis. De grootste genealogische organisatie in Vlaanderen en Brussel met specialisatie inzake genetisch-genealogisch DNA-onderzoek.

Family Tree DNA (tevens sponsor) verbindt mensen wereldwijd met voorouders en familieleden met ’s werelds meest uitgebreide tests en genetische genealogiedatabase.

Kirchenbuchportal GmbH: Digitaliseringsprojekt van kerken en archieven in Duitsland om gezamenlijke online toegang te bieden voor familieonderzoek.

MyHeritage is het platform voor het ontdekken, delen en bewaren van familiegeschiedenis en DNA-tests.

Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V., Hannover: één der grootste regionale genealogische verenigingen in Noord-Duitsland voor voorouders in Niedersachsen.

Het Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. onderzoekt het Groothertogdom Oldenburg,  registreert systematisch emigranten en publiceert lokale familieboeken.

Verein für Computergenealogie e.V.: grootste genealogische vereniging van Duitsland. Beheerder van de welbekende Open Access databanken op Genealogy.net

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland helpt Nederlanders met Duitstalige voorouders: advies, lezingen, vakblad Gens Germana, Facebook en oud-schrift.

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (WGfF): de grootste regionale genealogische organisatie in Duitsland (2500 leden) voor voorouders in het Rijnland.