CBG bronnen
Lezing Maarten van Rossem, Famillement 2016
Lezing Maarten van Rossem, Famillement 2016

Sprekers

Sietske Bloemhof - De Kadaster Archiefviewer

13.15-13.45 uur, Accentzaal
Met de Kadaster Archiefviewer is het mogelijk de Kadastrale leggers, registers, hulpkaarten en veldwerken digitaal te raadplegen. Wat vertellen deze bronnen en hoe werkt de Kadaster Archiefviewer? Dat kom je te weten in deze presentatie!
Sietske Bloemhof is educator bij Tresoar.

Dieuwertje Blok en Ben Kolster - Het Verborgen verleden van Dieuwertje Blok

14.00-14.45 uur, Rabobankzaal
De moeder van presentatrice Dieuwertje Blok heeft een joodse achtergrond. Wat is daarover te vinden? En hoever gaat de Schiedamse tak van haar vader terug? In Verborgen verleden ging Dieuwertje op zoek en belandde in Schotland. Journalist en historicus Ben Kolster spreekt met haar.

Paul Borghaerts - De oudste Friese boerderij

17.00-17.30 uur, Accentzaal
Paul vond met bouwkundig en dendrochronologisch onderzoek de oudste "Friese" boerderij in Friesland. Aan de hand van foto's en doorsnede tekeningen geeft hij een inkijkje in zijn onderzoeksmethoden. Ook schetst hij de ontwikkeling van de "Friese schuur" vanuit het langhuis.
Paul Borghaerts is boerderijenonderzoeker.

Rob den Braasem - Tips & Tricks WieWasWie

17.45-18.15 uur, Accentzaal
WieWasWie is hét Nederlandse online platform voor familiegeschiedenis. Je vindt er ruim 125 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 46 miljoen akten van een groot aantal Nederlandse archiefinstellingen. Hoe vind je door de bomen het bos? We bieden je praktische handvaten.
Rob den Braasem is specialist WieWasWie.

Hanno Brand - De Prize Papers ontrafeld

17.00-17.30 uur, Rabobankzaal
De Prize Papers bieden onvermoede inzichten in de handelsnetwerken van Friese schippers en organisatie van Friese scheepvaart. Hoe worden deze documenten ontsloten en wat vertellen ze over de bloeiperiode van de achttiende-eeuwse Friese handelsvaart?
Hanno Brand is bijzonder hoogleraar Friese handelsnetwerken 1000-1800 Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij de Fryske Akademy en Kingmastichting.

Guus van Breugel - Wel of geen familiewapen?

11.30-12.00 uur, Foyer boven
Wat betekent mijn familiewapen; is het wel écht? Vraag het tijdens deze expertmeeting en krijg handvaten aangereikt om verantwoord met heraldische kwesties om te gaan.
Guus van Breugel is heraldicus voor CBG Familiewapens.

Leendert Brouwer - Hoe zit het met mijn familienaam?

13.15-13.45 uur, Foyer boven
Familienamen spelen een belangrijke rol in stamboomonderzoek. Ze kunnen verwantschappen aanduiden en belangrijke historische informatie over de eigenaren van de naam bevatten. Wil je meer weten? Stel al je vragen tijdens deze expertmeeting!
Leendert Brouwer is naamkundige voor CBG Familienamen.

Lilian de Bruijn - Familiegeschiedenis schrijven

14.00-14.45 uur, Van der Eemszaal 3
Onderzoeken en materiaal verzamelen is één ding, maar schrijf het dan maar eens leesbaar op. Schrijven is keuzes maken en twijfelen en schrappen en rekening houden met de lezer. Neem pen en papier mee naar deze workshop, want schrijven is vooral: doen.

Chaim Caran - Leeuwarden: een Joods-Culturele Hoofdstad?

14.00-14.45 uur, Accentzaal
Leeuwarden kent een lange Joodse geschiedenis. In 1670 stichtte Jacob de Joode de eerste Joodse begraafplaats in Leeuwarden. De relaties van de Leeuwarder rabbijnenfamilies hebben Leeuwarden als Joods cultureel centrum een goede naam gegeven. Maar hoe? Ontdek het in deze lezing.
Chaim Caran is specialist Joodse genealogie.

Jelske Dijkstra - Duik in het radio-archief van Omrop Fryslân!

17.00-17.30 uur, Van der Eemszaal 3
Met behulp van Fries-Nederlandse spraakherkenning wordt het radio-archief van Omrop Fryslân (1950-2000) publiekelijk ontsloten. We nemen een duik in dit rijke archief en demonstreren hoe men via het archief meer te weten komt over onze (Friese) voorouders.
Jelske Dijkstra is taalonderzoeker bij de Fryske Akademy.

Rob van Drie - De zeven pijlers van de genealogie

Lezing 17.45-18.15 uur, Van der Eemszaal 1
Expertmeetin 10.30-11.15 uur, Foyer boven
De kwaliteit van stamboomonderzoek verschilt sterk. Er zijn onderzoekers die nauwkeurig informatie verzamelen en betrouwbare stambomen maken, en onderzoekers die zonder controle lukraak gegevens kopiëren. Voor goed onderzoek werk je volgens de 'zeven pijlers van de genealogie’.
Rob van Drie is hoofd expertise bij het CBG.

Rob van Drie - DNA en familiegeschiedenis, hype of hulp?

15.00-15.45 uur, Van der Eemszaal 1
Er zijn drie vormen DNA-onderzoek: mannelijke lijn, vrouwelijke lijn en ‘alle voorouders’. Het onderzoek is in opkomst, maar wat levert het eigenlijk op? Hoe combineert dit met papieren onderzoek? Wat kunnen we verwachten van de toekomst van DNA-genealogie?
Rob van Drie is hoofd expertise bij het CBG.

Oscar Gelderblom - Kasboekje van Nederland

Lezing 16.00-16.45 uur, Rabobankzaal
Expertmeeting 17.00-17.30 uur, Foyer boven
De Universiteit Utrecht speurt met de NTR naar oude kasboekjes om de Nederlandse financiële geschiedenis in kaart te brengen. De boekjes tonen hoe men met geld omging én geven een verrassend persoonlijk inkijkje in het dagelijks leven van onze voorouders.
Oscar Gelderblom is professor financiële Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Winnie van Hasselt - What is in a name? Joodse familienamen in Gorredijk

13.15-13.45 uur, Van der Eemszaal 1
Als je geen achternaam hebt, maar er van de overheid een moet aannemen, waar kies je dan voor? Iets dat moeiteloos past in de omgeving of juist een naam die jouw identiteit en afkomst benadrukt?
Winnie van Hasselt is specialist Joodse genealogie.

Manon Henzen - Familiekookboekjes in Nederland

16.00-16.45 uur, Van der Eemszaal 1
Tijdens de belevenislezing ruik en proef je uit familiekookboekjes van de afgelopen 400 jaar. Je ontdekt welke gerechten zoal op tafel stonden, wat favoriete ingrediënten waren en welke smaakmakers populair waren bij de Nederlandse elite.
Manon Henzen is culinair historica bij eet!verleden.

Kim Heijdenrijk - Genealogie voor historische non-fictie

11.30.12.00 uur, Van der Eemszaal 1
Voor Op zoek naar George onderzocht Heijdenrijk de familiehistorie van de gewone Nederlander George Krul. Als schrijver van historische non-fictie is stamboomonderzoek onontbeerlijk bij het beschrijven van de levens van hoofdpersonen. Hoe? Dat wordt in deze presentatie duidelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Kim Heijdenrijk is auteur.

Els Kloek - 1001 vrouwen en de familiegeschiedenis

15.00-15.45 uur, Rabobankzaal
Hoe maak je het beste geschiedenisboek aller tijden? Je ontdekt het bij dit kijkje in de keuken van 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, met achtergrondinformatie over het onderzoek, de beschrijving van vrouwenlevens en het vervolgproject. Speciale aandacht voor genealogen en historici.
Els Kloek is historica.

Dr. Kees Kuiken - Springnamen - uitkomst of uitvlucht?

10.30-11.15 uur, Van der Eemszaal 1
Springnamen hebben al heel wat voorouderzoekers op het verkeerde been gezet. In de laatste vijftig jaar is veel onderzoek gedaan naar 'cognatisch naamtransport'. Tijd voor een kritische terugblik. Zijn springnamen echt een genealogisch wondermiddel, of een soort stopverf voor ondeugdelijke aansluitingen?
Dr. Kees Kuiken is historicus

Otto Kuipers - De Tweede Wereldoorlog en genealogie

Lezing 14.00-14.45, Van der Eemszaal 1
Expertmeeting 15.00-15.45, Foyer boven
Als het gaat over de oorlog passeren vragen over tewerkstelling in Duitsland, naoorlogse bestraffing van collaborateurs en verzet regelmatig de revue. In een bloemlezing komen de belangrijke en minder belangrijke oorlogsbronnen aan bod, met aandacht voor toegankelijkheid, openbaarheid en betrouwbaarheid.
Otto Kuipers is oorlogsdeskundige bij Tresoar.

Dr. Maarten Larmuseau - Voorbij de DNA-hype: de genetische revolutie in familiekunde

Lezing 13.15-13.45 uur, Rabobankzaal
Expertmeeting 14.00-14.45 uur, Foyer boven
Elk van ons draagt via het DNA een levend archiefdocument met zich mee. Grasduinen in dit DNA gekoppeld aan diepe stambomen levert opvallende inzichten in de Nederlandse familiegeschiedenis op.
Dr. Maarten Larmuseau is genetisch genealoog aan de Katholieke Universiteit Leuven en Familiekunde Vlaanderen.

Bart Lenselink - Autosomaal DNA- en kwartierstaatonderzoek: de ideale combinatie

11.30-12.00 uur, Accentzaal
Na decennia kwartierstaatonderzoek heeft Bart Lenselink recent zijn autosomaal DNA laten testen. Dat leverde verrassende, nieuwe onderzoeksmogelijkheden op. Aan de hand van DNA Painter en de kwartierstaten van zijn grootouders zal hij deze mogelijkheden toelichten.
Bart Lenselink is genealoog

Harmen Snel - Friezen en Amsterdam

11.30-12.00 uur, Rabobankzaal
Is het Fries de oervorm van het Amsterdams dialect? Hoeveel Friezen kwamen er eigenlijk naar Amsterdam in de zeventiende of eind negentiende eeuw? Wat levert Alle Amsterdamse Akten, waarbij het notarieel archief wordt ontsloten, op als het gaat over Friezen en genealogie?
Harmen Snel is medewerker bij het Stadsarchief Amsterdam.

Sytske Visscher - Genealogisch onderzoek voor Verborgen verleden

17.45-18.15 uur, Rabobankzaal
Krijg een kijkje achter de schermen van het succesvolle NTR televisieprogramma 'Verborgen verleden'. Leer welk onderzoek voorafgaat aan een uitzending en hoe dit voorwerk wordt omgezet in een meeslepende speurtocht naar de voorouders van BNers.
Sytske Visscher is onderzoeker bij het CBG.

Sytske Visscher - Stamboomonderzoek voor beginners

10.30-11.15 uur, Van der Eemszaal 3
Nieuwsgierig wie jouw voorouders waren? Maar weet je niet waar te beginnen? In deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van stamboomonderzoek en leer je online je weg te vinden naar divers bronmateriaal.
Sytske Visscher is onderzoeker bij het CBG.

Jack de Vries, Bouwe van der Meulen en Tjerk Tigchelaar - AlleFriezen

15.00-15.45 uur, Accentzaal
Diverse erfgoedinstellingen presenteren samen genealogische informatie over Friesland op AlleFriezen.nl: van burgerlijke stand en bevolkingsregisters tot DTB en andere archiefbronnen. Hoe werkt dat? Wie bepaalt de ontsluiting van bronnen en hoe worden fouten hersteld?
Jack de Vries is adjunct-provinciearchivaris bij provinsje Fryslân, Bouwe van der Meulen is FAF-secretaris en Tjerk Tigchelaar FAF-coördinator.

Cisca Wijmenga - Waarom wordt de één ziek en de ander niet?

10.30-11.15 uur, Accentzaal
Lifelines verzamelt data van 167.000 mensen voor onderzoek naar gezonder oud worden. Hierdoor weten we steeds meer over de wisselwerking tussen genen, leefstijl en omgevingsfactoren, waardoor preventie en betere behandelingen dichterbij komen.
Cisca Wijmenga is hoogleraar Humane Genetica bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Pieter Winsemius - Het harde maar meeslepende leven van een e-sneuper

10.30-11.15 uur, Rabobankzaal
Om een groot gat in de familiegeschiedenis te vullen, kun je voortbouwen op het mooie werk van vele vrijwilligers en sneupers. Maar hoe kom je er aan, wat doe je er mee en hoe kom je er vanaf?
Pieter Winsemius is oud-minister van VROM.

Gerrit Woertman - DNA – een overzicht, toegespitst op Y-DNA

17.00-17.30 uur, Van der Eemszaal 1
In vogelvlucht kijken we naar Y-DNA, mt-DNA, autosomaal DNA en X-DNA, en hoe dat samenhangt met genealogie. Ook kort aandacht voor de diverse aanbieders. Daarna speciale aandacht voor de meest recente mogelijkheden met Y-DNA en Y-DNA projecten bij FTDNA.
Gerrit Woertman is DNA-genealoog.

Siem van der Woude - De Sonttolregisters Online

16.00-16.45 uur, Accentzaal
De Sonttolregisters zijn een belangrijke en veel gebruikte bron voor de economische geschiedenis van Europa, maar ze waren lange tijd onvoldoende ontsloten. Momenteel wordt gewerkt aan de database STRO, Sound Toll Registers Online, waarin alle 1,8 miljoen doorvaarten toegankelijk worden gemaakt.
Siem van der Woude is historicus bij Tresoar.