CBG bronnen
Opening Famillement 2016
Opening Famillement 2016

Achtergrond

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement.

Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.  Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)-geschiedenis veel te bieden heeft.  Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek en Friese geschiedenis. Ook zal er een speciaal kinderprogramma worden georganiseerd. De komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt

Organisatie

Famillement 2018 is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG beheert ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

Tresoar

In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Het is dè plek waar talloze in Fryslân verschenen bronnen te vinden zijn. Daarnaast bruist het in Tresoar van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.

Historisch Centrum Leeuwarden

Het HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkings-registers, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.

Grootste familie-historisch evenement van Nederland!

Geschiedenis

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden 2018 van het Famillement een biënnale traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012, 2.300 in 2014 en maar liefst 2.750 in 2016.

Lezing Maarten van Rossem, Famillement 2016

Lezing Maarten van Rossem, Famillement 2016

Contact

Neem contact op via 070-315 0577 of famillement@cbg.nl voor vragen en informatie over het Famillement.